Koninklijke PIT Pro Rege


Welkom op de website van ‘Hulp voor Helden’, de nieuwe website van het projectenprogramma van Koninklijke PIT Pro Rege (stichting KPPR).  Deze website vervangt www.pitprorege.nl.

Stichting KPPR is de oudste en meest actieve welzijnsorganisatie voor militairen en veteranen. Sinds de oprichting van de Nederlandse Militaire Bond in 1874 hebben de steun van donateurs en kerken inhoud gegeven aan ‘driesterren’ zorg (voor lichaam, ziel en geest) voor hen die zich inzetten om onze vrijheid te bewaken, te verdedigen en zo nodig te bevechten.

Tot 2007 bestond deze zorg voornamelijk uit het openstellen van tientallen Protestants Militaire Tehuizen (PMT’s) in Nederland en Duitsland en ECHOS Homes in missiegebieden wereldwijd. Vele duizenden militairen vonden hier een ‘thuis ver van huis’ waar ze in hun avonduren en vrije tijd konden ontspannen. Sindsdien steunt Stichting KPPR ook het welzijn van veteranen en hun thuisfront.

Op deze website vind u informatie over alle projecten en activiteiten waarmee Stichting KPPR militairen en veteranen nú steunt.

Neem contact op


Neem voor meer informatie over Stichting KPPR en Hulp voor Helden contact op met Jos Brouwer (fondswerving & PR) via de volgende gegevens:

T 055 355 4039
info@hulpvoorhelden.nl