Koninklijke PIT Pro Rege


Welkom bij ‘Hulp voor Helden – stichting KPPR’!

Stichting ‘Koninklijke PIT Pro Rege’ ontstond in 2009 uit een samenvoeging van de vereniging Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege (KNMB, sinds 1874) met stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT, sinds 1947). KNMB Pro Rege hield zich exclusief bezig met militaire tehuizen en de stichting PIT steunde organisaties en diensten die activiteiten ontplooiden gericht op de geestelijke verzorging in protestants-christelijke zin van de Nederlandse krijgsmacht. Tevens was PIT gericht op het bevorderen van de samenwerking van deze organisaties en diensten ter behartiging van hun gemeenschappelijke belangen.

De onderliggende gezamenlijke doelstellingen, namelijk aandacht vragen voor én verbeteren van het welzijn van militairen in de Nederlandse samenleving, zijn onveranderd gebleven. Wel zijn we in de loop van de tijd meer aandacht gaan geven aan de welzijnsbehoeften van veteranen en hun partners.

Sinds 2014 werken we onder de naam ‘Hulp voor Helden’, om duidelijk te maken wat de kern van ons werk inhoudt. De juridische naam ‘Koninklijke PIT Pro Rege’ is nog steeds actueel.

Op deze website vind u informatie over alle projecten en activiteiten waarmee wij het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront nú steunen.

Neem contact op


Neem voor meer informatie over Stichting KPPR en Hulp voor Helden contact op met Jos Brouwer (fondswerving & PR) via de volgende gegevens:

T 055 355 4039
info@hulpvoorhelden.nl